نشانه های زیر خاک

دوستان زیادی عکس اشیاء و علامتهایی میفرستند که از داخل قبرها بیرون می آید.باید بگم که علائمی که در زیر زمین هستند در نودونه درصد اوقات فاقد اعتبار هستند.مخصوصا اگر علامت برای قبر باشد.الکی از زدن حدس و گمان بپرهیزید.

یا بعضی ها میرند در مناطق مهم باستانی که درطول هزاران سال محل زندگی انسانها بوده شروع به حفاری می کنند و آثار بجا مانده از زندگی انسانهای دوران باستان را در می آورند و ادعا می کنند که نشانه دفینه است! این کاملا اشتباه است ،بعضی از این مناطق بمساحت 1 کیلومتر در 1کیلومتر و به عمق 40 تا 50 متر پر شده است

موردهایی بود که یک سنگ نوک تیز یا خمره شکسته در قبر بوده که ادعا میکردند که اینها نشانی چیست؟باید بگم که نشان چیزی نیستند و یک چیز طبیعی در قبرهاست.

در قبور به اصطلاح گبری سفال و لوازم جنگی مثل سرنیزه و لوازم شخصی مثل انگشتر و بازوبند و مچ بند و کفن دوز و… یک چیز طبیعی است و نشان بار نیست.

لوازم مسی و چرمی که پوسیده شده اند را همان جا چال کنید و حرکت ندهید.از لحاظ کارشناسی قیمت خاصی ندارند.

در ایران کم پیش میاید که در قبور باری مانده باشد.به خاطر اینکه عمق آن نسبت به سطح زمین بسیار کم بوده و هر کسی به راحتی میتواند آنرا حفاری کند.همیشه به یاد داشته باشید که ملت ایران 1000 سال هستش که دنبال بار و دفینه هستن.