سکه های سلسله های پادشاهی ایران

با سلام..امیدوارم این مطلب مورد توجه دوستان قرار بگیره.. و از این سکه ها گیر همتون بیاد.. به ترتیب از سلسه هخامنشی شروع شده تا عصر حاضر..البته چندتاشو رد شدم

سکه هخامنشی
http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/3c570_hakhamanesh.jpg
سکه سلوکیان
http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/3c570_sl.jpg
سکه اشکانی
http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/3c570_aSHKAN%25C4%25B0.jpg
سکه ساسانی
http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/3c570_SASAN%25C4%25B0.jpg
دوران اسلامی اکثر سکه ها روشون آیات قرآن بوده و تقریبا شبیه هم هستند دو نمونه میزارم
سکه عباسی

آل بویه
http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/0a5cb_albo.jpg
سکه غزنوی
http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/0a5cb_gaznav.jpg
سکه سلجوقی
http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/0a5cb_SALJUQ%25C4%25B0.jpg
سکه صفوی
http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/0a5cb_SAFAV%25C4%25B0.jpg
سکه قاجار
http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/0a5cb_qajar.JPG
سکه پهلوی


سکه بهار آزادی
http://hokerf5.ir/wp-content/plugins/newser/cache/f7297_azad.jpg