گنج یاب تصویری موبایلی ROVER UC فلزیاب|طلایاب|تصویری کوچک image-1410برنامه ریزی این دستگاه توسط یک موبایل کنترل می شود. برای دیدن اشیای مدفون نیازی به کامپیوتر وجود ندارد.

گنج یاب تصویری موبایلی ROVER UC فلزیاب|طلایاب|تصویری کوچک image-1411گنج یاب تصویری موبایلی image-1412