فلزیاب بیونیک image-1385

فلزیاب بیونیک okm image-1386

فلزیاب bionic image-1387

okm-bionic image-1388

دارای 2 سال گارانتی شرکت سازنده میباشد .فلزیاب بیونیک image-1389