گنج یاب و فلزیاب accumaster image-1452آکومستر یک وسیله علمی و تخصصی برای شناسایی و تشخیص گنجها، فلزات، مواد معدنی، محفظه ها،فضاهای خالی،آبهای زیرسطحی و غیره می باشد.

آکوامستر image-1453FacebookTwitterGoogle+EmailPrint